Banner

News

Nodweddion Titaniwm Bike

Apr 28, 2017

Aloi titaniwm yn ddeunyddiau perfformiad uchel a ddefnyddir mewn cynhyrchion awyrofod, gydag eiddo rhagorol o ddeunyddiau metel, yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel cynhyrchu gwahanol fathau o gystadlaethau a defnydd hamdden beiciau uchel-radd yn fwyaf datblygedig, y deunydd mwyaf delfrydol.

Aloi titaniwm cael ei nodweddu gan pwysau ysgafn, cryfder uchel, elastigedd da, gwrthiant effaith, gwrthiant blinder da, gwrthsefyll cyrydu, byth rhwd. Beiciau, yn enwedig ceir, ei gwneud yn ofynnol pwysau ysgafn, anhyblygrwydd da a gwrthwynebiad effaith da. Gall pwysau ysgafn gwella cyflymder, ac yn y mudiad pellter hir i leihau'r defnydd o ynni; ffrâm ddur da yn ffafriol i addasu y grym gyrru, ac yn gwella perfformiad reolaeth y ffrâm; Gall amsugno sioc da arafu effeithiol i lawr o effaith y ffordd, er mwyn lleihau blinder gyrwyr. Ar gyfer cynhyrchu ffrâm beic, mewn llawer o ddeunyddiau metel, gall aloi titaniwm yn bodloni'r gofynion uchod ar yr un pryd, felly mae'n ddelfrydol ar iawn ar gyfer cynhyrchu deunyddiau ffrâm.

Aloi titaniwm nid yn unig yn ei bwysau yn dim ond 50% o ddur, a dur 28.4% pwysau cryfder uchel Bibi cromiwm molybdenwm. Mae'r terfyn blinder o aloi titaniwm yw dau gwaith yn fwy na dur, ac ni all y ffrâm aloi alwminiwm yn cael ei gymharu â'r ffrâm aloi titaniwm ar ôl amser hir. Fel cryfder uchel ac aloi titaniwm dwysedd isel a ddefnyddir yn y ffrâm beic, ni fydd yn unig yn gwneud y pwysau ysgafn ffrâm a chryfder uchel, ond hefyd yn gwneud y ffrâm yn fwy gwydn.

Aloi titaniwm wedi gwrthsefyll cyrydu uwch, o'i gymharu â deunyddiau metel a anfetel arall hwy, mae gan ffrâm aloi titaniwm y manteision o gwydnwch uchel, dim heneiddio, dim gwisgo, dim crafiadau, nid oes angen i baentio wyneb amddiffyn ffrâm, oherwydd y mae'n ei wneud nid rhydu neu cyrydu fel haearn a ffrâm alwminiwm, ac yn gallu gwrthsefyll erydiad, UV glaw asid, lleithder, felly nid oes rhaid i chi boeni am y wyneb metel o ganlyniad i ffurfio iselder, yn agored yn y cyrydu awyr. Ffrâm aloi titaniwm yn gwneud beicwyr teimlo'n fwy diogel ac yn fwy dibynadwy, ni fydd yn torri yn sydyn, torri asgwrn o graciau bach, yna byddwch wedi sylwi; hyd yn oed y torasgwrn gwrthdrawiad damweiniol, bydd metelau hydwyth arbennig hefyd yn eich diogelu rhag niwed.