Banner

News

Domestig 60 mil tunnell o ditaniwm sbwng cyffwrdd

Mar 22, 2017

Yn ddiweddar, mae'r diwydiant titaniwm domestig yn y newyddion mwyaf ffrwydrol diwydiant domestig titaniwm deuocsid mentrau blaenllaw dau yn longmang Sichuan a restrir a'r cwmni Tsieineaidd thitaniwm deuocsid domestig gyda biliynau o ddigwyddiadau. O 6 Ebrill 2015, unwyd y ddau gwmni i agor y ffordd i ddechrau, ar ôl hanner blwyddyn, dod yn olaf i ddwyn ffrwyth, braf. Mae'r uno hwn yn creu wladychiad farchnad o fwy na 30 biliwn o gwmni rhestredig, ar ôl uno biliynau yn titaniwm deuocsid diwydiant uwch siopa, rhengoedd raddfa gynhyrchu gyntaf yn y wlad, y worldand #39; s pedwerydd.

Ffocws pryder yn y biliynau yn y Cadeirydd cwmni cyfunol siarad Xu Gang. Mae'n ar ddatblygu mentrau yn y dyfodol a gyflwynwyd tri phwynt, gwella ymrwymiad parhaus i gynhyrchu titaniwm deuocsid, capasiti cynhyrchu presennol o 600 mil tunnell, ehangu i 1 miliwn 300 mil tunnell, gan gynnwys 700 mil o dunelli o asid sylffwrig, 600 mil o dunelli o glorin, yn gynhwysfawr ac yn y pen draw yn dod yn worldand #39; s mentrau cynhyrchu titaniwm deuocsid mwyaf; yn ail, ffurfio y fantais gadwyn diwydiannol gan glorin yr estyniad, adeiladu 60 mil o dunelli o ditaniwm sbwng prosiect, ar estyniad amser un o ditaniwm aloi deunydd a ddefnyddir yn y fyddin i i lawr yr afon; yn drydydd, drwy uno a strategaeth gaffael, uno ac ansawdd Menter, gwella y crynodiad diwydiannol.


Yn ymwneud â dyfodol datblygu mentrau yn ffurfio titaniwm, dylem feddwl mewn ffordd ddigyffro am gapasiti dros ben difrifol presennol o sbwng titaniwm o dan yr amod o wendid difrifol yn y farchnad stoc yn titaniwm prosesu farchnad, i ymestyn y gadwyn diwydiannol i ffurfio 60 mil o dunelli o gynhyrchu deunyddiau aloi titaniwm gyda'r estyniad i'r diwydiant i lawr yr afon a sbwng titaniwm ar yr un pryd , ac uno cwmnïau o ansawdd, gwella ymarferoldeb crynodiad diwydiannol yn y diwedd faint? Gyrraedd y nod o realiti a dibynadwyedd yn y diwedd faint? Xu Gang yn y cyfeiriad hwn, yn mewn gwirionedd yn achosi llawer o sylw yn y titaniwm cwmnïau diwydiant, ond hefyd wedi sbarduno trafodaeth danllyd o y Diwydiant Prydaina Chyngres #39; s digwyddiadau.


A yw'r gynulleidfa gynulleidfa Bo?

Nid y dehongliad o'r datganiad hwn yn anodd i ni ddeall, ac uno â mentrau biliynau longmang cyntaf domestig titaniwm deuocsid cynhyrchu capasiti cynhyrchu mil o 600 o dunelli, o hyn ymlaen, eu datblygu'n raddol i'r capasiti cynhyrchu o 1 miliwn 300 mil tunnell, efallai na fydd y nod cam yn anodd ei gyflawni. O safbwynt presennol, hon yearand #39; pris gwerthu domestig s titaniwm deuocsid wedi codi 10, neu fwy na 30%, cynnydd sylweddol yn incwm corfforaethol. Rhagolygon da ar gyfer datblygiad, datblygiad da duedd, naturiol cyfoethog titaniwm deuocsid diwydiant. Yn ôl y datblygiad cyfredol Mae'r duedd yn dyheu, diwydiant domestig titaniwm deuocsid, longmang biliynau i gyrraedd y nod cyntaf yn unig yn can dweud ei fod yn rhwydd eithafol.


Ond cred yr awdur ei gweithredu titaniwm prosesu estyniad gadwyn diwydiant a chynhyrchu deunydd milwrol ar gyfer aloi titaniwm, dau darged strategol yw'r elfen ddyrannu pelenni llygaid Bo, i ddatblygu titaniwm domestig prosesu grŵp BaoTi 50 mlynedd mentrau, er enghraifft, i ymestyn y gadwyn diwydiannol yn y deng mlynedd diwethaf, defnydd milwrol o ddeunydd titaniwm yn datblygu arloesi cyson i ddatblygiad cyson. Datblygu diwydiant a longmang biliynau ar draws, anodd i gyrraedd y nod, fel y gellir dychmygu.


A yw'n bosibl ymestyn y gadwyn diwydiant titaniwm?

Er mwyn cyflawni biliynau Rhowch titaniwm diwydiant prosesu, mae ffordd bell i fynd. Y andquot cyntaf; gehangrugeshanandquot;. Er bod y diwydiant titaniwm deuocsid a'r diwydiant prosesu titaniwm diwydiant titaniwm, ond cynhyrchu y sbwng titaniwm o'r dechrau, nid cynhyrchu deunyddiau aloi titaniwm milwrol, yn beth dros nos. Dim ots o offer prosesu ar gyfer cynhyrchu titaniwm rhwystrau technegol sbwng a thitaniwm deunyddiau a thechnoleg prosesu, yn anodd i'w goresgyn, i fynd drwy'r hyn offer allweddol a cynnyrch technoleg, y ffordd i fynd i y gefnen, ymosod ar, yn hir yn y dyfodol. Yn ail, yr angen am gefnogaeth gref gadwyn cyfalaf. Dywedodd ei Gadeirydd Xu Gang yn y gynhadledd i'r wasg ar y cyd a longmang Kimberly, dau ar ôl yr uno, yr elw net blynyddol o nid llai na 1 biliwn yuan. Roedd cynhadledd longmang biliynau a banc datblygu proffil Shanghai arwyddo cytundeb cydweithredu strategol, bwriada'r banc datblygu proffil Shanghai ar gyfer Menter credyd yuan 5 biliwn. Mae'r cronfeydd hyn gefnogi biliynau capasiti cynhyrchu o 600 mil o dunelli o longmang awr o'r gadwyn cyfalaf, ac fod angen datblygu capasiti cynhyrchu 1 miliwn 300 mil tunnell yn raddol, ond i agor titaniwm sbwng, cadwyn diwydiant prosesu titaniwm hefyd angen arian mwy pwerus i gefnogi.


Fel y mae y dywediad yn mynd andquot; Mae arbenigwyr yn gweld ffyrdd, mae gwylio cyffredin, fe'i cyfunir y newyddion a longmang Kimberly yn ysbrydoledig, annog ysbryd titaniwm diwydiant, yn dod yn enghraifft lwyddiannus o atgyfnerthu diwydiant. Ond yn Tsieina, titaniwm sbwng titaniwm prosesu gorgapasiti diwydiant, nid yw'r duedd datblygu o ran y galw yn y farchnad yn gryf, yn awyddus i rannu andquot blasus; cakeandquot; Nid yw'n hawdd. Ond edrychwn ymlaen hyd at, drwy uno ac mae ychwanegiadau at y stoc o fewn y diwydiant, bydd yn chwistrellu bywiogrwydd newydd i ddatblygu diwydiant titaniwm.