Banner

News

Rym allanol raddol uchel CPI i hyrwyddo diwydiant ynni'r haul mwy aeddfed

Nov 11, 2016


Japan, y Biwro Cenedlaethol data ystadegau a ryddhawyd ym mis Mehefin CPI Cododd 6.4%, neu am dair blynedd yn uchel, y gadwyn Cynyddodd 0.3%, mae'r cynnydd yn cael ei ehangu hefyd. CPI uchel, bydd yn anochel yn arwain at dynhau ariannol, arian yn dynn. Yn y off-season ar gyfer y diwydiant solar, dywedodd cyfranogwyr farchnad y er gwaethaf uchel mynegai prisiau defnyddwyr yn uwch, bydd y wladwriaeth yn parhau i gyflwyno cyfres o bolisïau a mesurau i sefydlogi'r twf, ond dim ond mae'n gallu ysgogi ymddangosiad thema unigol o dwf buddsoddi, gall y setiau blwyddyn 10 miliwn o gynllun tai incwm isel, gan ganiatáu bondiau lleol dan hebryngwr , gweithredu cyflym. I raddau helaeth, bydd yn arwain at rai o'r profiad peirianneg gwyrdd o fentrau mawr o ymgyrch werthu ynni solar, ac efallai fod busnesau bach a chanolig yn waeth.


CPI fynd uchel a busnesau bach mewn trafferth

Wahanol y cynnydd uchel mewn ffurf CPI yn y gymhareb wrth gefn adneuo i wella. Mehefin 14eg, banc canolog cyhoeddodd ers Mehefin 20fed, y cynnydd yn adneuo gan sefydliadau ariannol RMB blaendal wrth gefn gymhareb 0.5 pwynt canran. Ar ôl cynnydd chweched dosbarth yn sefydliadau ariannol mawr a chanolig Cyrhaeddodd cyfradd wrth gefn adneuo 21.5% uchel. Ar yr un pryd, cyfres o cyfradd llog, codi cyfradd wrth gefn adneuo reolaeth mesurau yn sefydlogi prisiau, i raddau helaeth gan arwain at ddifrod i'r economi go iawn, ariannu mentrau bach a chanolig yn y cwymp o sylfaen wan y cyfyng-gyngor.


Cefn Gwlad rownd cystadleuaeth hapddewis haul, mentrau ynni solar o 6000 wedi gostwng i 4000, er bod y diwydiant aeddfed tuag at y llwybr cywir, ond cryfder ariannol mentrau mawr yn dal i fod yn llawer, ac eithrio gwndwn Nor Ritter, ymerawdwr Ming, sijimuge dwsinau o gyfnod datblygu hir, enw da brand uchel o fentrau mawr, bach a chanolig y swm o fwy na 90%. Cynyddu o reoliad banc a bydd polisi rheoli yn ddi-os yn dwyn pwysau difrifol ar y diwydiant ynni'r haul. andquot; Er bod y gyfradd o lai na 50% o gyfraniad yr cyfanswm ynni solar i ddatblygiad diwydiannol o fentrau bach a chanolig neu hyd yn oed yn is, ond y nifer o fentrau wedi cynyddu gweithgarwch diwydiannol, chwaraeodd cychwyn a gwthio i'r diwydiant ynni solar stimulation.andquot annileadwy; Dywed arbenigwyr y diwydiant perthnasol. Dengys data answyddogol bod ar hyn o bryd y wlad tua 9 miliwn 800 mil bach a chanolig, aelwydydd diwydiannol a masnachol unigol tua 29 miliwn, y data hwn yn dal yn cael eu cynnal ar gyfradd flynyddol o 12%-10%. Yn wyneb CPI uchel parhaus a banc rheoleiddio a rheoli, y cam nesaf i arbed anfantais gystadleuol busnesau bach a chanolig yn fater hollbwysig.


Dylai busnesau bach a chanolig gymryd y ffordd o weithredu brand

Weinyddiaeth Genedlaethol Dengys data y ddau fis cyntaf y flwyddyn hon, yn fwy na 15.8% o faint y busnesau bach a chanolig, cynnydd o 0.3%, y gyfradd twf o golli hyd at 22.3%, y rhan fwyaf o fentrau oherwydd bod y benthyciad yn anodd i achosi colled. Mae benthyciadau wedi dechrau effeithio ar weithrediad arferol llawer o fusnesau bach a chanolig, y weinyddiaeth o fusnesau bach a chanolig hefyd yn pryderu am y problemau hyn credyd. Diwydiannol a masnachol Cymdeithas o Zhejiang ym mis Ebrill i wneud arolwg o fusnesau bach a chanolig, dywedodd y cwmni bellach yn fwy anodd na'r argyfwng ariannol yn 2008.


Ond yn ffodus bod y wlad o ran benthyciadau i strategol diwydiannau sy'n dod i'r amlwg wedi cynyddu. Fodd bynnag, wedi'r cyfan, mae'r benthyciad yn fesurau goddefol, mae arbenigwyr yn awgrymu bod yn rhaid datblygu mentrau bach a chanolig yn y tymor hir gymryd ffordd gweithrediadau brand.


Solar heb ofn uchder i gyflymu diwydiant aeddfed hapddewis

andquot; Toandquot oes angen; ofn andquot; ynni solar diwydiant carlam yr ad-drefnu aeddfed, cryf mentrau bach a chanolig yn dewis cymryd y brand llwybr datblygu sefydlogrwydd dibynadwy gall dal i gerdded allan o'r predicament.andquot; Dywedodd rheolwr cyffredinol Linuoruite Shen Wenming, andquot; bydd bob mentrau mawr anochel yn profi anawsterau ariannol y cyfnod, yr allwedd i weld sut i ddelio â. Eithaf yn y gorffennol yn fendith, yn dibynnu ar farchnata i gymryd y llwybr byr yn curse.andquot;

Geiriau geiriau cais y gwareiddiad tu ôl y blynyddoedd o frwydr galed. 2011 yn y linuoruite flwyddyn degfed basio eleni, mae mentrau cynhaeaf: technoleg solar tymheredd uchel i aeddfedu, a dechrau defnyddio ynni solar boeler farchnad, adeiladu integreiddio yn parhau i ddringo'n raddol eu hintegreiddio i'r cynllun tai sydd ar incwm isel, y gwresogydd dŵr a marchnata i ennill buddugoliaeth gyflawn haul.


Rhwng 2001 a 2005 y pum mlynedd cyntaf, y diwydiant linuoruite Menter Tsieineaidd cyntaf wedi profi caledi ddechrau, Sino meddwl diwylliannol Almaen rhedeg, strategaeth rheoli Menter, addasiad sefydliad cyfeiriad yn broblem. Ond linuoruite cyson yn mynnu neu gael allan y cyfyng-gyngor, egnol hyrwyddo diwygio'r modd rheoli, lleoli corfforaethol a strategaeth brand clir ar ôl diwedd 2005, yn uwch na'r farchnad y diwydiant i gyflawni cyfradd dwf flynyddol 25%.

Yn 2005-2010, yn linuoruite yn meddiannu adeilad integredig technoleg solar thermol, wedi datblygu set o dir uchel, tiwb wactod a gwres system thermol CPC integredig o 150 gradd Celsius tymheredd, lwyddiant diwydiant gor-ddefnyddio gwres solar, gan ddefnyddio ynni solar boeler prosiect ar gyfer y diwydiant cyfan ysgogi capasiti'r farchnad 13200 biliwn. Yn ystod y andquot; 15 planandquot; twf gwerthiant blynyddol ar gyfartaledd o fathau o 67%.


CPIand #39; s andquot; handandquot chwyddiant; Nid yn unig yn teimlo'n rhwystredig y pŵer gwario cyhoeddus, ond hefyd i fentrau bach a chanolig i ddod â llawer o ddryswch, yn enwedig y trothwy isel, dygnwch gwael o ynni solar a diwydiannau sy'n dod i'r amlwg. Fodd bynnag, ar gyfer mentrau 4000 o weddill y diwydiant ynni'r haul gall ad-drefnu yn lleihau cystadleuaeth ac anhrefn busnes low-end, gwael. andquot; Hidlydd feirws, gallwn fod mwy o dwf iach, rydym yn edrych ymlaen at industry.andquot ynni solar mwy aeddfed;